Hällesjö kyrka

Hällesjö kyrka har ett orginellt och intresssant utseende, med sin åttkantiga form med fönsterförsedd takkupol, med s.k mittlanternin. Kyrkobygget påbörjades år 1847 och exteriört stod kyrkan klar ett år senare. Arbetet interiört tog lång tid och först år 1853 kunde Hällesjö kyrka avsynas och invigas av biskop Israel Bergman.

 

Den vackra och imponerande klockstapeln i Hällesjö är något äldre än kyrkan. En målad inskription i stapelns nederparti anger 1781 som byggnadsår. Även om det inte finns styrkt genom bevarade dokument torde det vara höjt över alla tvivel att klockbyggherre var den kände Pål Persson från Stugun. Hans staplar, varav flera finns bevarade, är alla byggda efter ett bestämt schema på åttkantigt fundament och med väl avvägd, spånklädd lökkupol.

 

År 1923 genomgick Hällesjö kyrka en genomgripande renovering. I samband med renoveringen avlägsnades de tidigare draperierna på altarväggen och ersattes med den nuvarande altartavlan utförd av Gabriel Strandberg med snidad ram, av bysnickaren Nils P Lundström.