Blånande berg, böljande gröna kullar, en skimrande sjö och porlande fiskrika vattendrag - Hällesjö är Jämtland när det är som vackrast.

 

En gång bosatte människor sig här för skogen, jakten och jordbruket. Mitt i östra Jämtland, lika långt till Östersund som till kuststaden Sundsvall.

 

Hällesjö kan nog främst beskrivas som en levande by i en rik kulturbygd.

 

Under benämningen Rotakyl cum annexa förekom Hällesjö socken redan år 1314. Först år 1407 framträder församlingen under namnet Hiælzsioasa och år 1445 Helsyo.

I vår by bor det ca 90 personer. Här lever man av sin skog, sitt lilla företag eller så har man en anställning i något företag i närområdet.

 

Här finns en åttkantig rosa kyrka, och här blomstrar småföretagarandan, bland annat finns pappersmakare, hovslagare och turistentreprenörer .

Koordinater

WGS 84 (lat, lon):N 62° 54.333', E 16° 14.074'
WGS 84 decimal (lat, lon):62.90555, 16.23457
RT90:6977301, 1521837
SWEREF99:6975668, 562733

Besöksräknare fr.o.m 2011-08-22

Website counter

2013 > 11

Östra Bräcke Fiberföreningen jobbar för att förbättra informationsflödet och en ansvarig för den hemsidan kommer förhoppningsvis inom kort att ta tag i den biten.  Här kommer den information som byföreningen fått ta del av.

 • Upphandlingsunderlag för leverantör av systemtjänster (hårdvaran t.ex fiberkabel, dosor m.m) är nu klara och kommer att annonseras på internet inom nån vecka.
 • Upphandlingsunderlag för entreprenörstjänster (t.ex grävning) är också på gång. Där jobbar några i fiberföreningen (Peter Hedman och Bengt-Åke Wiksten representerar Hällesjö) med att jobba igenom det förslag på kabeldragning man fått från Bynet. Kartorna ska bifogas i upphandlingsunderlaget.
 • Markägaravtal för grävningen kommer att påbörjas när upphandlingarna är klara.
 • Anbud på ovanstående upphandlingar ska vara föreningen tillhanda senast 14/1.
 • Förra veckan hade 190 st av 240 st medlemmar skrivit på anslutningsavtal. Vi hoppas på att det i slutänden blir ca 240 avtal ("ju fler desto billigare"). Stödansökan gjordes på 240 st anslutningar och den beräknade kostnaden är fördelad på det antalet. Preliminärt 44 000 kr/anslutning, minus 50 % i bidrag, minus arrendekostnad (Skanova) blir kostnaden preliminärt 15 000 kr/anslutning.
 • Hällesjömedlemmarna har trots några bortfall ändå den högsta anslutningsgraden bland medlemmarna - 89 %.
 • Fibernätet ska vara färdigbyggt 2014-12-31.
 • Vad ingår i installationen?
  Fibernät fram till husvägg, med utvändig anslutningsdosa.
  Allt material för kanalisation.
  Anslutning med fiberkabel och bredbandsuttag i fastigheten.

  Vad gör du själv?
  ·  Grävning från gårdsgräns till huset. Husägaren gräver själv ner kanalisationen (röret i vilket fibern blåses in) på sin tomt. Kanalisation och fiber står Östra Bräcke fiber för.

  ·  Håltagning för fibern in i huset.
  ·  Allt invändigt arbete i ditt hus.
  ·  Återställningsarbete på egen tomt.

  Dessutom innebär allt arbete som du kan ställa upp med för det gemensamma nätet att vi kan påverka och sänka den slutgiltiga kostnaden.

  Vad händer när nätet är färdigbyggt?
  Östra Bräcke fiber kommer även att göra en upphandling av leverantör av tjänster i fibernätet. Bynet, som vi anlitar som konsult för projekteringen m.m., har idag ett ramavtal med Telia som tjänsteleverantör. För att få en uppfattning om vad du kan få när nätet är färdigbyggt, så ser du här vad det ramavtalet innebär idag:

  ·         Internet 100Mbit
  ·         TV ca 20 kanaler, två separata TV-boxar, medieomvandlare
  ·         Fast bredbandstelefoni (samma telefoner och telefonnummer som du har nu kan användas).
Allt detta till en kostnad av 299:-/månaden plus 51:-/månaden till föreningen för nät och administration, alltså summa 350:-/månaden. Det här ramavtalet är femårigt. Det kommer att finnas möjlighet att teckna ett ytterligare avtal med Telia om du vill ha snabbare hastighet eller fler tv-kanaler och då betala den överskjutande kostnaden direkt till Telia.
Visa hela nyheten »

Nyheter

Nattviol Foto: Randi Gitz