Hällesjö hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1951, och syftet var och är att väcka och underhålla förståelsen för vårt kulturarv och bygdens skönhets- och stämningsvärden. Vi verkar för en förnuftig omsorg om våra skatter av natur och kultur.

 

Föreningen har under årens lopp fått gåvor och köpt egendom: husgeråd, redskap, fotografier, handlingar, litteratur m.m som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor inom orten. Vi arrangerar fester, möten, studieverksamhet, exkursioner och föredrag där hembygdskunskap livas upp och göres fruktbärande för samtid och eftervärld. 

Vi har även en fond för kulturminnesvård där du kan ge en gåva t ex till minnet av en avliden.

Bankgiro 109-0703

Vill du stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem ?

Medlemsavgiften per år är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för familj.

Bankgiro 109-0703

För  200kr  (fom 1/3-19) per dag kan du hyra Emilstugan för t ex tunnbrödbak eller annan aktivitet .

Släktforska? Hos oss kan du köpa Gullikboken ( Gulliksläkten från Hällesjö.)
Boken är inbunden och kostar 300 kr + ev frakt
Beställ på telefon 0730-978070

Hällesjö Hembygdsförening har instiftat ett stipendium.
Kriterium; Till person/er boende i  eller med anknytning till Hällesjö församling,som på något sätt visat särskilt intresse för eller gjort en insats för att tydliggöra denna bygd till allmänhetens glädje och nytta.
Styrelsen utser stipendiat/er.
Lämna gärna förslag på kandidat/er till någon i styrelsen.