Hällesjö utveckling ekonomisk förening

I dagligt tal kallad "byföreningen"

 

Föreningens ändamål är, enligt stadgarna att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla medlemmarnas företags- och framtidsidéer till framgångsrika kooperativ och företag. Att främja villkoren för etableringar, boende och inflyttning i Hällesjö.

Föreningen har också som ändamål att främja utvecklingen i Hällesjö även inom andra områden, exempelvis sociala, kulturella och miljövårdande. Vårt senaste projekt är en bra sandstrand i Hällsjön med omklädningshytter, grillplats, plats för sjösättning av båtar och lekplats med rutschkana för barnen.
Vill du vara med och bidra med en slant kan du betala in valfri summa till vårt konto här nedan.

 

E-postadress: info@hallesjo.se 

Medlemsavgifter fr.o.m 2022 :
Enskild 150 kr/år
Familj 200 kr/år

Postgiro: 181 94 95-1

 

Foto: Randi Gitz
Foto: Randi Gitz