Hällesjö utveckling ekonomisk förening

I dagligt tal kallad "byföreningen"

 

Föreningens ändamål är, enligt stadgarna att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla medlemmarnas företags- och framtidsidéer till framgångsrika kooperativ och företag. Att främja villkoren för etableringar, boende och inflyttning i Hällesjö.

 

Föreningen har också som ändamål att främja utvecklingen i Hällesjö även inom andra områden, exempelvis sociala, kulturella och miljövårdande.

 

E-postadress: info@hallesjo.se 

Medlemsavgifter fr.o.m 2013:
Enskild 150 kr/år
Familj 200 kr/år

Postgiro: 181 94 95-1

 

Foto: Randi Gitz
Foto: Randi Gitz