Hällesjö Folkets hus

I mitten av 20-talet var invånarna i Hällesjö eniga om behovet av en samlingslokal. Planerna på ett Folkets Hus växte fram och 1925 påbörjades bygget. Skogsägare skänkte virket och med ideellt arbete byggde byborna huset, som stod färdigt 1927.

 

Folkets Hus har under alla år varit en naturlig samlingsplats och där har firats många födelsedagar, hållits bröllop, skrattats hjärtligt åt lokala nyårsrevyer, dansats och mycket mycket mer. Med tiden blev huset mycket nedgånget och till slut kunde det inte användas på vintern.

 

En omfattande renovering gjordes under 1988 och den 8 oktober var det festlig återinvigning av Folkets Hus med uppåt 200 gäster. Huset är idag i mycket gott skick och har ett förnämligt restaurangkök med god kapacitet för att ta emot många gäster samtidigt.

Lokalen finns även tillgänglig för uthyrning.

 

 Priser enl nedan:

Hela lokalen 1500 kr

Sammanträdesrum 50 kr

Baren 250 kr

 

Bokning: Sten Edvardsson, 0696-42007

 

Hyresgästen ombesörjer städning av lokalen. Vid bristfällig städning åläggs hyresgästen betala en kostnad på 500 kr.