Flarkens våtmark

VIKTIG INFO: Tornet är ombyggt och nu öppet för besökare.
Flarkens våtmark är en uppdämning av Söån en mil söder om Hällesjö.

 

Ändamålet med höjningen av vattennivån är att skapa förutsättningar för en breddning av artrikedomen i den östjämtska faunan och bädda för etablering av de fågelarter som behöver våtmarker. 

 

Dammen byggdes 1991 på SCA:s marker på initiativ av Hasse Ohlzon. Arbetet bekostades av SCA och med hjälp av bidrag för naturvårdsåtgärder.

Vattennivån höjdes 60 cm över ett 3 km långt myrområde. Idag är hela våtmarksområdet 200 ha stort.  

Efter våtmarksområdets tillkomst har antalet fåglar ökat markant. Man kan idag se nya arter såsom vigg, canadagås, skrattmås, brunand, svarthakedoping och grågås. 

 

1997 bildades en ideell förening med syfte att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, dokumentera fågellivet inom området samt förbättra möjligheterna för fågelskådning.

Föreningen vill också verka för att väcka intresset för flora och fauna hos allmänheten.

Orrspel
Orrspel

Ett urval av observerade fågelarter:

 

Strömstare, Lärkfalk, Mindre Hackspett, Häger, Vitkindad Gås, Smålom, Fjällvråk, Gråtrut Gransångare,  Lavskrika, Talltita, Nötskrika, Orre, Ringduva, Rödhake, Taltrast,  Vigg, Fiskmås Sädesärla, Gräsand, Knipa, Storspov, Tofsvipa, Grönsiska, Bofink, Sävsparv, Sångsvan, Trana Kanadagås, Svartmes, Enkelbeckasin, Större Hackspett,  Björktrast, Bergfink, Storlom, Storskrake,  Grönfink, Talgoxe, Gluttsnäppa, Skrattmås, Fisktärna, Skogssnäppa, Grönbena, Bläsand, Kråka, Järpe, Gråsiska, Ladusvala, Gök, Spillkråka, Göktyta, Domherre, Svartvit Flugsnappare, Entita, Gulärla, S. Korsnäbb, Lövsångare, Tornseglare, Drillsnäppa, Morkulla, Koltrast, Blåmes, Kricka, Sånglärka, Skogsduva, Lärkfalk,

Storlom
Sidensvans

Koordinater

WGS 84 (lat, lon):N 62° 50.024', E 16° 21.647'
WGS 84 decimal (lat, lon):62.83374, 16.36078
RT90:6969346, 1528322
SWEREF99:6967798, 569315

Ytterligare upplysning lämnas av Rolf Lundberg på telefon 0696/420 55

  • Laila Jönnson • 9 juni 2013 21:04:27
    En fantastiskt fin plats som jag kommer att besöka flera gånger / Laila