Föreningar i Hällesjö

Byn har ett aktivt föreningsliv som tillsammans och var för sig anordnar olika arrangemang:

 

  • Hällesjö fiskevårdsförening
  • Hällesjö hembygdsförening
  • Flarkens våtmarker
  • Hällesjö Folkets hus
  • Hällesjö utveckling ek. förening (Byföreningen)
Kvarnvallen Foto: Randi Gitz
Foto: Randi Gitz