Bredband via fiberoptik

Bredband via fiberoptik i Hällesjö? Fullt möjligt och den bästa lösningen på sikt som det ser ut just nu.

 

Hällesjö utveckling ek. för har tagit tag i frågan kring om det är möjligt för oss i Hällesjö att få till en anslutning via fiberoptik. Birger Mangs, bredbandsansvarig på Bräcke kommun besökte oss i slutet av juni och vi fick en första information om hur detta skulle kunna genomföras.

 

I enkla drag handlar det om att bekosta ett stamnät där vi gemensamt delar på kostnaden = ju fler desto billigare.

 

Den 5/8 informerade fiberlotsen Per Sundin mer i detalj hur det hela kommer att genomföras. Drygt 40 personer deltog i mötet och majoriteten av byns hushåll är redan i dag intresserade.

 

Mer information kommer att läggas ut löpande.

 

Några intressanta länkar:

http://fiberopticislands.blogspot.se/2012/08/hallesjo-vill-kommunicera-mera.html http://turingen.net

http://bracke.se/naringslivutveckling/bredband.106.206d067b135cf0d9d2880002788.html

 

 

Läget just nu:

14-12-10: Nyhetsbrev från Östra Bräcke fiberförening.
2014-06-29: Medlemmar - detta behöver ni veta!
2014-06-01: Ideellt arbete m.m.
2014-04-30: Grävning påbörjad
2014-04-01: Karta fiberkabel Hällesjö »
2014-01-29: Nytt på fiberfronten »
2013-11-11: Lite fiberinfo »

2013-07-04: följ vad som händer i Östra Bräcke fiberförening:
http://www.ffhprojekt.se/obff/

2013-01-24: Dags att gå med i bredbandsföreningen!

Läs mer »

 

2012-11-29: Läget i fiberprojektet just nu »

 

2012-10-17: Svaren på intresseanmälan visar f.n att av byns 123 fastigheter är:

  • 80 % (37 st fastigheter) av de fast boende  intresserade.
  • 32 % (23 st fastigheter) av utborna  intresserade.
Extra föreningsstämma, Hällesjö folkets hus 27/7 kl 11.

Dokument

För mer information, kontakta:

Peter Hedman, 070-5726230

Åsa Roos, 070-2908084

Sigun Lindman Hag, 070-6007511

 

info@hallesjo.se