Nyhetsbrev från Östra Bräcke fiberförening

Östra Bräcke Fiberförening                                      2014-11-11

Dagsläge: Vårt nät har nu 273 anslutningar fördelat på 255 medlemmar och omfattar ungefär 12 mil landkabel och 2 mil sjökabel. All slang är nedgrävd och all sjökabel lagd. Just nu pågår den sista inblåsningen av fiber i slangarna. Detta har tagit längre tid än beräknat bl.a. beroende på mycket svår och stenig terräng från Vallsjön till Albacken. 

Kommande aktiviteter: byNet kommer att svetsa fibern i alla kopplingsskåp och hos alla abonnenter. De räknar med att vara klara i mars beroende på väder och vind. Förhoppningsvis kommer slutbesiktningen att vara klar i mars.

Inkoppling och uppstart av nätet påbörjas av Telia tidigast februari-mars och skall vara klart senast i juni. Det är ett omfattande arbete som skall göras innan, och det pågår många fibernätsprojekt både i Bräcke kommun och i resten av Sverige. Telia tänder upp ca 80 föreningar i veckan och hinner inte starta upp alla nät före årsskiftet. 

Länsstyrelsen: Troligtvis kommer dispens att beviljas för de fiberprojekt, som skulle vara färdiga till årsskiftet. 

ADSL-nätet: Bräcke kommun har tagit över ansvaret för driften av befintligt ADSL-nät. Under först halvåret 2015 kommer de att stå för kostnaden för driften av detta. Förutsättningarna för att få en smärtfri övergång till vårt fibernät i Östra Bräcke är alltså idag goda. 

Ekonomin: Den är i dagsläget lite svårbedömd då vi inte fått alla fakturor. Det ser dock hoppfullt ut och om inget oförutsett inträffar bör projektet gå ihop.

Styrelsen har haft en mycket omfattande administrativ verksamhet. Det skall göras upphandlingar, skrivas avtal, sökas tillstånd och sedan skall det dokumenteras, granskas, provas och också slutligen godkännas av flera instanser innan allt är klart.  Det pågår alltså mycket arbete som inte syns utåt för medlemmarna. 

Närmaste framtid: Vi planerar nu som bäst för ett allmänt informationsmöte i mitten av januari med representanter från Telia.Vi kommer då att få en genomgång om vad som ingår i vårt gruppavtal gällande internet, telefoni och TV.Man kommer då också ha möjlighet att skriva på avtalet med föreningen i enlighet med det kollektiva gruppavtal som föreningen slutit med Telia. Telias representanter kommer dessutom att informera om de tilläggstjänster som finns att beställa och hur det går till. Allmän kallelse till mötet kommer så fort allt blivit bestämt.

Årsavgiften 100 kr för 2014: För de medlemmar som ev. ännu inte har betalt får vi påminna om att det är hög tid nu. Betalas enklast till vårt bankgiro 140-4029.

Vi vill även uppmana några som inte har skrivit på och skickat in anslutningsavtalet: Det är hög tid att göra det nu om man vill bli inkopplad.

Ni som bytt eller som inte meddelat er mejladress, var snäll meddela föreningen detta.

Vi vill också passa på och tacka alla som deltagit med ideellt arbete. Utan er hade det inte varit möjligt att få ihop nätet så här långt och med nuvarande resultat.

Detta kanske dessutom kan ge en viss återbäring!!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna