Lite fiberinformation

Östra Bräcke Fiberföreningen jobbar för att förbättra informationsflödet och en ansvarig för den hemsidan kommer förhoppningsvis inom kort att ta tag i den biten.  Här kommer den information som byföreningen fått ta del av.

 • Upphandlingsunderlag för leverantör av systemtjänster (hårdvaran t.ex fiberkabel, dosor m.m) är nu klara och kommer att annonseras på internet inom nån vecka.
 • Upphandlingsunderlag för entreprenörstjänster (t.ex grävning) är också på gång. Där jobbar några i fiberföreningen (Peter Hedman och Bengt-Åke Wiksten representerar Hällesjö) med att jobba igenom det förslag på kabeldragning man fått från Bynet. Kartorna ska bifogas i upphandlingsunderlaget.
 • Markägaravtal för grävningen kommer att påbörjas när upphandlingarna är klara.
 • Anbud på ovanstående upphandlingar ska vara föreningen tillhanda senast 14/1.
 • Förra veckan hade 190 st av 240 st medlemmar skrivit på anslutningsavtal. Vi hoppas på att det i slutänden blir ca 240 avtal ("ju fler desto billigare"). Stödansökan gjordes på 240 st anslutningar och den beräknade kostnaden är fördelad på det antalet. Preliminärt 44 000 kr/anslutning, minus 50 % i bidrag, minus arrendekostnad (Skanova) blir kostnaden preliminärt 15 000 kr/anslutning.
 • Hällesjömedlemmarna har trots några bortfall ändå den högsta anslutningsgraden bland medlemmarna - 89 %.
 • Fibernätet ska vara färdigbyggt 2014-12-31.
 • Vad ingår i installationen?
  Fibernät fram till husvägg, med utvändig anslutningsdosa.
  Allt material för kanalisation.
  Anslutning med fiberkabel och bredbandsuttag i fastigheten.

  Vad gör du själv?
  ·  Grävning från gårdsgräns till huset. Husägaren gräver själv ner kanalisationen (röret i vilket fibern blåses in) på sin tomt. Kanalisation och fiber står Östra Bräcke fiber för.

  ·  Håltagning för fibern in i huset.
  ·  Allt invändigt arbete i ditt hus.
  ·  Återställningsarbete på egen tomt.

  Dessutom innebär allt arbete som du kan ställa upp med för det gemensamma nätet att vi kan påverka och sänka den slutgiltiga kostnaden.

  Vad händer när nätet är färdigbyggt?
  Östra Bräcke fiber kommer även att göra en upphandling av leverantör av tjänster i fibernätet. Bynet, som vi anlitar som konsult för projekteringen m.m., har idag ett ramavtal med Telia som tjänsteleverantör. För att få en uppfattning om vad du kan få när nätet är färdigbyggt, så ser du här vad det ramavtalet innebär idag:

  ·         Internet 100Mbit
  ·         TV ca 20 kanaler, två separata TV-boxar, medieomvandlare
  ·         Fast bredbandstelefoni (samma telefoner och telefonnummer som du har nu kan användas).
Allt detta till en kostnad av 299:-/månaden plus 51:-/månaden till föreningen för nät och administration, alltså summa 350:-/månaden. Det här ramavtalet är femårigt. Det kommer att finnas möjlighet att teckna ett ytterligare avtal med Telia om du vill ha snabbare hastighet eller fler tv-kanaler och då betala den överskjutande kostnaden direkt till Telia.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna