Vindkraftsmöte i Bräcke


Hej,
här kommer en kortkort rapport från vindkraftsmötet på kommunhuset ikväll (22. okt.)
Bräcke kommun skall göra en ny översiktsplan för vindkraften - den gamla är från 2009. Den här planen är ett verktyg för kommunen, då den behandlar ansökan om byggnadstillstånd för vindkraftverk. Kommunen har nämligen vetorätt då det gäller etablering av vindkraftsparker. I planen skall bl.a. stå skrivet vad kommuninvånarna  har för önskemål/krav på vindkraftverkens placering. Därför vänder sej kommunen nu till de olika byaföreningarna, för att dessa skall samla bybornas åsikter och framföra dem till kommunstyrelsens arbetsgrupp, som nu jobbar med ärendet. Inom c:a en månad kommer föreningarna att få kartor och annat material att bekanta sej med och ta ställning till. Efter ytterligare en månad hoppas kommunen få in svar från byaföreningarna. Därefter vidtar arbetet med att sammanställa hur Bräckeborna ser på vindkraften, och detta arbete skall vara klart att godkännas av kommunfullmäktige inom ett år.
   Det vi kan uttrycka vår åsikt om, är exempelvis om det finns områden nära byn där vi absolut INTE vill ha vindkraft, om vi hellre vill ha många små vindkraftsparker eller färre och större, om det finns områden som bör skyddas då där finns speciella rara växter eller sällsynta djur, o.s.v.
  Jag har ett ex av den gamla översiktsplanen, och Bengt-Åke har ett, den som vill kan få låna den och läsa, ta kontakt ;-)

  Mvh, Peter Hedman

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna